logo_kulturistan
Mångkulturellt Centrum
Program t.o.m. tor 22 februari

Veckans program

Utställningar: En för alla, alla för vem? & Fritt fram.

Mångkulturellt Centrum


Kort om Mångkulturellt Centrum

Mångkulturellt centrum är ett forum och en mötesplats för forskning och konstnärliga uttryck kring migration och social och kulturell mångfald.

Vi utvecklar och sprider kunskap om sociala och kulturella faktorer som underlättar skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle.