logo_kulturistan
Skånelaholms Slott
Program t.o.m. tor 23 augusti

Veckans program

Upplev Stockholms kanske minst kända lantslott. En plats som präglats av den siste private ägaren, Herbert Rettigs, breda samlarintresse som fyllt slottet med intressanta föremål och fascinerande berättelser. Utställningen ”Lin blir gull”, om slöjdade linfästen som blev kärleksgåvor, är öppen onsdag till söndag. I barnverkstad kan barn i alla ådrar få utlopp för sin skaparglädje.

Skånelaholms Slott

 Telefon:
070-664 14 75.
 Entré:
Slottet visas onsdag till söndag kl 11, 12, 14 och 15 t o m september.

Kort om Skånelaholms Slott

Skånelaholms slott uppfördes ca 1639–1643 av hovrättspresidenten Andreas Gyldenklou i tysk-nederländsk senrenässansstil, med fasad av tegel, men gårdens namn omnämns redan i ett köpebrev 1276, när Magnus Ladulås sålde egendomen till Sko kloster. Slottet har inte haft så många olika ägare; den längsta perioden, från 1742 till 1918, ägdes Skånelaholm av bruksägarfamiljen Jennings. På 1890-talet putsades den ursprungliga tegelfasaden över och tillfördes rika fönsteromfattningar och dekorationer. I dag har slottet och flyglarna återfått färgsättningen från 1800-talets sista decennium.