logo_kulturistan
Mångkulturellt Centrum
Program t.o.m. tor 23 augusti

Veckans program

17/8: Ny utställning i Länken: Bakro har rom i blodet av B O Björklund & U Lundkvist.

Mångkulturellt Centrum


Kort om Mångkulturellt Centrum

Mångkulturellt centrum är ett forum och en mötesplats för forskning och konstnärliga uttryck kring migration och social och kulturell mångfald.

Vi utvecklar och sprider kunskap om sociala och kulturella faktorer som underlättar skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle.